ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400                                               

Alizarin crveni S

Alizarin crveni S je u vodi topljiva natrijeva sol alizarin sulfonske kiseline s kemijskom formulom C 14 H 7 NaO 7 S. Alizarin crveni S otkrili su Graebe i Libermann 1871. U području histologije alizarin crveni S koristi se za bojanje naslaga kal ...

                                               

Alkanin

Alkanin je prirodno bojilo, C 16 H 16 0 5, talište 149 °C, tvori tamnocrveno obojene iglice. Otopljen u alkalijama daje plavu sol, a s teškim metalima složene spojeve. Šikonin, talište 147 °C, optički je izomer alkanina, a kristalizira u ljubičas ...

                                               

Aluminijev sulfat

Aluminijev sulfat je kemijski spoj koji ima formulu Al 2 3. Aluminijev sulfat je aluminijeva sol sumporne kiseline, bijeli prah ili granule različite veličine, bez mirisa. Kristalizira u vodenim otopinama pri čemu nastaju kristali jednakih oblika ...

                                               

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH 3. Pri normalnoj temperaturi i tlaku amonijak je bezbojan plin, oštra, karakteristična mirisa, lakši od zraka, lako topljiv u vodi. Otrovan je i korozivan prema pojedinim materijalima. Molekula amonijak ...

                                               

Arsin

Arsin, kratkotrajni nervni, i krvni bojni otrov. Iako pronaden još 1775., pripreman je tek za Drugi svjetski rat.

                                               

Auramin O

Auramin O je diarilmetansko bojilo koja se koristi kao fluorescentno močilo. U svom čistom obliku, Auramine O pojavljuje se kao žuti igličasti kristali. Vrlo je topljiv u vodi i topiv u etanolu. Auramin O može se koristiti za bojanje kiselina pos ...

                                               

Azorubin

Azorubin je umjetno crveno bojilo iz skupine azo-bojila, dodatak hrani ili prehrambeni aditiv označen E-brojem E122. Istraživanja su pokazala da može izazvati alergiju, urtikariju i rinitis, posebno u osoba osjetljivih na salicilnu i benzojevu ki ...

                                               

Bakreni ftalocijanin

Bakreni ftalocijanin, ftalocijanin plavi BN, monastral plava ili ftalo plava je svijetlo, kristalno, sintetičko plavo bojilo iz skupine ftalocijaninskih bojila. Njegova briljantna plava boja često se koristi u bojama i bojilima. Visoko je cijenje ...

                                               

Barijev klorat

Barijev klorat, Ba 2, bijela je kristalna krutina. On je iritans i ako bi se progutao može izazvati mučninu, povraćanje i dijareju. Koristi se u pirotehnici za dobivanje zelene boje.

                                               

Barijev kromat

Barijev kromat dolazi u obliku žutih rompskih kristala koji su gotovo netopljivi u vodi. Upotrebljava se za dobivanje kromnih žutih boja. Barijev kromat, koji je IUPAC nazvao barijev tetraoksokromat, žuti je pijesak poput praha. Poznato je oksidi ...

                                               

Benzen

Sadržava nezasićene veze, ali ne podliježe lako reakcijama adicije. Benzen se pri visokoj temperaturi i tlaku može katalitički hidrogenirati uz nikal kao katalizator, pri čemu nastaje cikloheksan. C 6 H 6 + 3H 2 150°C i Nikl kao katalizator → C 6 ...

                                               

Benzotriazol

Benzotriazol je heterociklički spoj koji sadrži tri atoma dušika, kemijska formula istog je C 6 H 5 N 3. Ovaj je aromatski spoj bezbojan te polaran, te se može primjenjivati u razne svrhe.

                                               

Brazilin

Brazilin je prirodno bojilo, C 16 H 14 0 5, koje se dobiva redukcijom brazileina, koji kristalizira u blijedožutim iglicama. Brazilein, C 16 H 12 0 5, kristalizira u obliku srebrnosjajnih listića. Topljiv je u alkalijama i u vrućoj vodi. Brazilei ...

                                               

Cinkov fosfat

Cinkov fosfat, Zn 3 2 4 H 2 0, je bijel prah, netopljiv u vodi i alkoholu, topljiv u mineralnim kiselinama, amonijaku, octenoj kiselini i alkalijama. Služi za zubne cemente.

                                               

Cinkov kromat

Cinkov kromat, ZnCrO 4, je kemijski spoj koji sadrži anionski kromat, koji se pojavljuje u obliku žutog praha bez mirisa ili žutozelenih kristala, ali kad se koristi za premaze često se dodaju pigmenti. Industrijski se koristi u prevlakama za kro ...

                                               

Cinkov oksid

Cinkov oksid je najznačajniji spoj cinka i amfoteran je. U prirodi se nalazi kao mineral cinkit u obliku bijelih šesterokutnih ili heksagonskih kristala. Pri sobnoj temperaturi je bijel amorfni prah koji zagrijavanjem povratno postaje žut. Cinkov ...

                                               

Cinkov sulfid

Cinkov sulfid u prirodi se javlja u dvije kristalne modifikacije: kubičnoj kao sfalerit i u heksagonskoj kao vurcit, čija se struktura razlikuje od sfaleritne samo u uzajamnoj orijentaciji pojedinih tetraedara. Cinkov sulfid se dobiva iz otopine ...

                                               

Dioksin

Dioksin, 2.3.7.8-tetraklordibenzodioksin ili 2.3.7.8 - TCDD, C 12 H 4 Cl 4 O 2, je sporedni proizvod sinteze herbicida 2.4.5-triklorfenoksioctene kiseline. Dioksin se ne otapa u vodi ni u organskim otapalima, otapa se u uljima i mastima. Jedna od ...

                                               

Eozin B

Eozin B je smedezeleno bojilo iz skupine ksantenskih i trifenilmetanskih bojila. Može se koristiti za bojanje tekstila i papira. Osim eozina B, poznat je i eozin Y koji ima širi raspon primjene od eozina B. Eozin Y ima istu osnovnu strukturu kao ...

                                               

Eozin Y

Eozin Y, C.I. 45380 ili C.I. kiselo crvena 87 je oblik eozina koji se najčešće koristi u histologiji, najviše u HE bojilu. Eozin Y takoder se široko koristi u Papanicolaouovom bojilu i u citološkim bojilima tipa Romanowsky. Takoder se koristi kao ...

                                               

Etanol

Etanol je pri sobnoj temperaturi bezbojna, hlapljiva i lako zapaljiva tekućina ugodna mirisa. Vrelište mu je 78.3 °C, talište -117.3 °C, a gustoća 0.789g/cm 3. Reagira neutralno i higroskopan je. Miješa se s vodom u svakom omjeru, pri tom joj se ...

                                               

Fluorescein

Fluorescein je organski spoj i bojilo. Dostupan je u obliku tamno narančastocrvenog praha slabo topivog u vodi i alkoholu. Široko se koristi kao fluorescentno bojilo za mnoge primjene, a posebno za pronalaženje i prepoznavanje oštećenja na površi ...

                                               

Fosforna kiselina

Fosforna kiselina, H 3 PO 4, najvažnija je od mnogih fosforovih kiselina koje sadrže kisik. U bezvodnom stanju to je kristalna tvar tališta 42.35 °C, a koncentrirana vodena otopina sirupasta je tekućina. Dobiva se izgaranjem bijelog fosfora i ota ...

                                               

Fozgen

Fozgen je visoko reaktivan acil-halogenid koji postoji kao bezbojna tekućina na standardnoj temperaturi i tlaku. Njegova temperatura isparavanja je 8.2 °C. Pri sobnoj temperaturi je u plinovitom stanju. Najčešće je skladišten pod tlakom kao tekuć ...

                                               

Ftalna kiselina

Ftalna kiselina ili 1.2-benzendikarboksilna kiselina, C 6 H 4 2, je najvažnija aromatska dvobazična kiselina, s dvije skupine –COOH na susjednim ugljikovim atomima aromatskoga prstena. Dobiva se u obliku bezbojnih kristala katalitičkom oksidacijo ...

                                               

Ftalocijanin

Ftalocijanin je veliki, aromatični, makrociklički, organski spoj s kemijskom formulom 4 H 2. Sastoji se od četiri izoindolne jedinice povezane dušikovim atomima. Ftalocijanin ima dvodimenzionalnu geometriju i sustav prstena koji se sastoji od 18 ...

                                               

Fuksin

Fuksin je trifenilmetansko bojilo, u čvrstome stanju sjajne zelene boje, a kao vodena otopina snažno je crvene boje. Fuksin je jedno od prvih katranskih bojila za tekstil, a danas zbog slabe postojanosti služi samo kao bojilo za papir te u mikros ...

                                               

Galna kiselina

Galna kiselina ili trihidroksibenzojeva kiselina, C 6 H 2 3 COOH, su svilenasti kristali topljivi u vodi, eteru i alkoholu. Esterski ili glikozidno vezana, sastavni je dio mnogih biljnih tanina, iz kojih se može dobiti hidrolizom s kiselinama. Up ...

                                               

Gencijana violet

Gencijana violet, kristalno ljubičasta, kristalviolet, kristal violet, metil violet 10B i heksametil pararosanilin klorid) je triarilmetansko bojilo koje se primjenjuje kao histološka mrlja i u Gramovoj metodi razvrstavanja bakterija. Protubakter ...

                                               

Germanijev dioksid

Germanijev dioksid, Germanijev oksid ili samo Germania je anorganski kemijski spoj s kemijskom formulom GeO 2. Glavni je izvor elementarnog germanija u prirodi. Nastaje oksidiranjem germanija na njegovoj površini. Ima veliku sposobnost zaštite od ...

                                               

Hematein

Hematein je prirodno bojilo, C 16 H 12 0 6, tvori crvene iglice koje se raspadaju na temperaturi višoj od 200 °C. Malo je topljiv u etanolu i eteru, te u vodi. Dobro je topljiv u alkalijama i mineralnim kiselinama. Hematein čini sa solima teških ...

                                               

Hematoksilin

Hematoksilin je organsko prirodno bojilo koje u biologiji i medicini ima osobitu važnost za bojenje preparata jer boji samo odredene dijelove stanica. Hematoksilin se nalazi u plavom drvetu kampečevini. Upotrebljava se za bojenje i tiskanje pamuk ...

                                               

Indantronska plava

Indantronska plava je organsko bojilo proizvedeno iz 2-aminoantrakinona tretiranog s kalijevim hidroksidom u prisustvu kalijeve soli. To je pigment koji se može koristiti u sljedećim sredstvima: akril, alkalid, kazein, enkaustika, freska, gvaš, l ...

                                               

Indigoidna bojila

Indigoidna bojila imaju opću kemijsku formulu, gdje R znači arilen, a X je - NH -, ili - S -. Pripremaju se najčešće kondenzacijom dviju molekula spoja konstitucije u prisutnosti kisika. Njihova grada može biti i nesimetrična ako se kondenzira je ...

                                               

Indol

Indol ili benzopirol je heterociklički spoj sastavljen od benzenskoga i pirolskog prstena. Nastaje raspadanjem aminokiseline triptofana u probavnome traktu i ima ga u izmetinama. Nalazi se i u nekim eteričnim uljima, a služi u industriji mirisa i ...

                                               

Juglon

Juglon je prirodno bojilo, C10H603, talište 154 °C, kristalizira u narančastim iglicama i prizmama. Otopljen u razrijedenim alkalijama postaje ljubičast, ali brzo zbog oksidacije postaje smed. Juglon polagano boji kožu tamno žutosmede. Nalazi se ...

                                               

Kadmijev selenid

Kadmijev selenid je anorganski spoj kemijske formule CdSe. Riječ je o crnoj do crvenocrnoj krutini koja se klasificira kao II-VI poluvodič n-tipa. Većina trenutnih istraživanja ove soli usredotočena je na njene nanočestice. Poznata su tri kristal ...

                                               

Kadmijev sulfid

Kadmijev sulfid je anorganski spoj kemijske formule CdS. Kadmijev sulfid je žuta krutina. U prirodi se javlja s dvije različite kristalne strukture kao rijetki minerali grinokit i havlejit, ali je više zastupljen kao supstituent nečistoća u sličn ...

                                               

Kalijev kobaltinitrit

Kalijev kobaltinitrit, poznat i kao kobaltna žuta ili kobaltovo žutilo, IUPAC naziva kalijev heksanitritokobaltat, sol je kemijske formule K 3. To je žuta krutina koja je slabo topljiva u vodi. Kemijski spoj se koristi kao žuti pigment. Sol sadrž ...

                                               

Karbazol

Karbazol ili dibenzopirol 2 NH, je bezbojni, kristalni heterociklički spoj, netopljiv u vodi i slabo topljiv u većini organskih otapala. Karbazol se nalazi uz antracen u katranu kamenog ugljena. Služi u sintezi bojila, eksploziva, umjetnih smola ...

                                               

Karminska kiselina

Karminska kiselina crveni je glukozidni hidroksiantrapurin koji se prirodno javlja kod nekih kukaca, kao što su košenil ili košenilska uš, armenski i poljski košenil. Kukci proizvode kiselinu kao odvraćanje od grabežljivaca. Aluminijska sol karmi ...

                                               

Kinakridon

Kinakridon je organski spoj koji se koristi kao pigment. Brojni derivati čine obitelj pigmenata kinakridon, koja ima široku primjenu u industrijskim bojama kao što su trajne boje na otvorenom prostoru, tinta za tintni pisač, mastila za tetovaže, ...

                                               

Kinalizarin

Kinalizarin ili 1.2.5.8-tetrahidroksiantrakinon je organski spoj kemijske formule C 14 H 8 O 6. Jedan je od mnogih izomera tetrahidroksiantrakinona, koji je obično dobiva iz antrakinona zamjenom četiri atoma vodika hidroksilnim skupinama. Kinaliz ...

                                               

Kinolin

Kinolin je tercijarna organska baza, C 9 H 7 N, gradena od aneliranih prstenova benzena i piridina, bezbojna uljasta tekućina karakteristična mirisa. Sintetski se dobiva od piridina i glicerola, a tehnički ekstrakcijom iz teškouljne frakcije nako ...

                                               

Kinolinsko žutilo

Kinolinsko žutilo, kinolinsko žuto ili kinolinska žuta je umjetno žuto bojilo, natrijeva sol disulfonske kiseline, dodatak hrani ili prehrambeni aditiv označen E-brojem E104. Istraživanja su pokazala da može izazvati alergiju i dermatitis, na nje ...

                                               

Kloroform

Vrije pri 61.2 °C, a gustoća mu je veća od vode: 1.49 g/cm³. Nezgodna je strana kloroforma je što stajanjem na zraku nazočnost kisika i pod utjecajem svjetla, raspada se na prilično otrovan fozgen, pa se danas nastoji, gdje je god to moguće, klor ...

                                               

Klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina je najvažnija halogenovodična kiselina. U svakodnevnom životu nazivamo je i solna kiselina, jer se može dobiti reakcijom iz kuhinjske soli NaCl i koncentrirane sumporne kiseline. Pri tome nastaje plin klorovodik, kojeg se da ...

                                               

Kobaltna ljubičasta

Kobaltna ljubičasta, kobaltni ljubičasti pigment ili kobalt fosfat je pigment koji se počeo koristiti tek u drugoj polovini 19. stoljeća. Proizvodi se u obliku dva različita oblika. Svjetliji pigment je otrovan jer sadrži arsen. Koristi se u svim ...

                                               

Košenil crveno A

Košenil crveno A ili Ponceau 4R je umjetno crveno bojilo iz skupine azo-bojila, dodatak hrani ili prehrambeni aditiv označen E-brojem E124. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da može izazvati alergiju, posebno ako je ri ...

                                               

Krizofanska kiselina

Krizofanska kiselina ili krizofanol, C 15 H 10 O 4, talište 196 °C, izlučuje se u obliku zlatnožutih pločica iz etanola i benzena. Nalazi se u korijenju rabarbare i u kori kiselica ili štavelja. Krizofanska kiselina boji vunu namočenu kromnim sol ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →