ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353                                               

Crkva sv. Martina kod Kotišine

Crkva sv. Martina izgradena je u XV. stoljeću sjeverozapadno od sela Kotišine. Izvorno jednobrodna svodena gradevina s polukružnom apsidom stilski pripada romaničko-gotičkim gradevinama, obnovljena je u XVII. stoljeću pri čemu je doživjela manje ...

                                               

Crkva sv. Martina pod Okićem

Crkva se nalazi na povišenom travnjaku u središtu naselja, okružena cinktorom. Sadrži nekoliko gradevnih faza, od ranog srednjeg vijeka do 18. st., a dijelovi arhitekture uklopljeni su u strmo zemljište na četiri podne razine. Jednobrodna je crkv ...

                                               

Crkva sv. Martina u Bobovišćima

Crkva sv. Martina podignuta je na brijegu izmedu Bobovišća i Milne na strateški važnom mjestu koje omogućava pregled akvatorija od Splitskih vrata do Hvara i Visa. Jednobrodna crkva s polukružnom apsidom po proporcijama i oblikovanju pokazuje odl ...

                                               

Crkva sv. Martina u Jamninci Pisarovinskoj

Barokna crkva s cinktorom sagradena je izmedu 1740. i 1749. godine na mjestu starije crkve kao jednobrodna gradevina s užim svetištem, sakristijom i zvonikom na zapadnom pročelju. Dvije pravokutne kapele, od kojih je sjeverna polukružno zaključen ...

                                               

Crkva sv. Martina u Prozorju

Ruševna crkva podignuta je na vrhu Martin-brega u naselju, okružena vinogradima. Sagradena je na nekadašnjem templarskom posjedu na prijelazu 15. u 16. st. u kasnogotičko/renesansnim oblicima, kasnije preoblikovana. Jednobrodna je gradevina, veći ...

                                               

Crkva sv. Martina u Supetru

Crkva sv. Martina u Supetru je jednobrodna gradevina s četvrtastom apsidom pokrivena bačvastim svodom. Gradena je od većeg kamena u slojevima i pokrivena dvostrešnim krovom. Na pročelju su vrata s profiliranim nadvratnikom i rozeta, a nad zabatom ...

                                               

Crkva sv. Martina u Tučepima

Ruševine crkve sv. Martina u Gornjim Tučepima, nalaze se na lokalitetu Samartinje, na zemljištu zvanom Grebište. Crkva je sačuvana samo u temeljima iz kojih se vidi da je bila jednobrodna s tri traveja s plitko istaknutom apsidom na začelju koja ...

                                               

Crkva sv. Mateja (Sveti Matej)

Crkva sv. Mateja nalazi se na povišenom, podzidanom platou u sredini istoimenog naselja, u općini Gornja Stubica. Jednobrodna gradevina ima pravokutno svetište jednake širine kao i lada te trostranu apsidu. Uz svetište su sa sjeverne i južne stra ...

                                               

Crkva sv. Mavra u Žednom

Crkvica sv. Mavra podignuta je jugozapadno od sela Žedno najvjerojatnije u 13.st. U današnjoj crkvi koja je naknadno pregradivana sačuvali su se dijelovi starije crkve iz razdoblja romanike i to slijepe arkade u unutrašnjosti. Crkva je pačetvorin ...

                                               

Crkva sv. Mihaela (Sopot)

Pravilno orijentirana crkva Svetog Mihaela nalazi se u naselju Sopot, jugozapadno od grada Pregrade. Pravokutne lade s užim i nižim svetištem te masivnim zvonikom koji dominira vanjskim izgledom cijele crkve. Iako ima izgled gradevine 17. stoljeć ...

                                               

Crkva sv. Mihovila Arkandela u Rašćanima

Skupina kulturnih dobara nastajala od 15. do 20. stoljeća. Župna crkva sv. Mihovila Arkandela nalazi se na mjesnom groblju u Donjim Rašćanima. Sagradena je koncem 16. st Crkva je jednostavna, jednobrodna gradevina, pravokutnog tlocrta s pravokutn ...

                                               

Crkva sv. Mihovila i Martina u Kaštel Kambelovcu

Župna crkva sv. Mihovila i Martina u Kaštel Kambelovcu izgradena je krajem 19.st. u neoklasicističkom stilu prema projektu arhitekta Emila Vecchiettija. Tlocrtna osnova crkve je latinski križ, orijentirana je u smjeru sjever-jug, na završetku gla ...

                                               

Crkva sv. Mihovila od Lažana

Crkva sv. Mihovila od Lažana te kula stražarnica smještene su na istaknutoj hridi brda Kozjaka zvanoj Krug. Jugozapadno od crkve je kula. Jednobrodna crkva s polukružnom apsidom gradena je u romaničkom slogu, orijentirana je u smjeru istok-zapad. ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Bisku

Vrijeme nastanka je od 16. do 18. stoljeća. Župna crkva sv. Mihovila u Bisku izgradena je na groblju, a svoj je današnji oblik dobila 1753. g. proširenjem starije crkve koja se u izvorima spominje još krajem 16. st. Crkva je prostrana jednobrodna ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Dolu na Braču

Na vrhu brda Miholjrat visoko iznad naselja Dol predromanička je crkva sv. Mihovila iz 9 10. stoljeća. Jednostavna gradevina s polukružnom apsidom i glatkom žbukanom vanjštinom, pokrivena je krovom s kamenim pločama. Unutrašnjost je raščlanjena n ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Dolu na Hvaru

Crkva sv. Mihovila, rimokatolička župna crkva posvećena sv. Mihovilu arhandelu smještena je na brijegu koji odvaja dvije doline u kojima se nalaze dva zaseoka sela Dola na otoku Hvaru: Dol sv. Ane i Dol sv. Marije. Zaštićeno je kulturno dobro.

                                               

Crkva sv. Mihovila u Donjem Muću

Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st. U zaselku Granići Kmeti u Donjem Muću očuvani su do pod krov zidovi crkve sv. Mihovila koja u nekim svojim elementima ukazuje na gotički gradevinski stil. Kao veoma staru gradevinu navodi je u svojoj vizitacij ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Donjem Prološcu

Župna crkva sv. Mihovila u Prološcu trobrodna je gradevina s neoromaničkim stilskim elementima, sagradena po projektu Ćirila M. Ivekovića krajem 19. stoljeća, na mjestu ranije crkve. Smještena je unutar prostranog perivoja ogradenog ogradnim zido ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Erdelju

Barokna manja sakralna gradevina smještena u naselju na blago povišenom položaju, jednostavnog je vanjskog oblikovanja, kao i tlocrtne dispozicije jedinstveno koncipiranog prostora pravoutnog tlocrta s trostranim svetištem i zvonikom na preslicu. ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Gornjem Humcu

Crkva sv. Mihovila jednobrodna je gradevina sa četvrtastom apsidom. Presvodena je bačvastim svodom, na početku svoda je jednostavni zidni vijenac. Na pročelju sa strane ulaza su dva pilastra povezana lukom sa krovićem na dvije vode. Iznad pročelj ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Gornjem Prekrižju (Krašić)

Crkva sv. Mihovila sagradena je na uzvisini, povrh sela Gornje Prekrižje, zamijenivši drvenu kapelu koja je na tom mjestu izgorjela 1633. godine. Gradena je u dvije faze, točnije 1683. g. kada je zabilježeno zidanje svoda nove crkve i gradnja pre ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Grohotama

Crkva sv. Mihovila nalazi se u šoltanskom polju. Lokalitet sv. Mihovil prvi se put spominje u dokumentima 1398.g. Crkva je sagradena u romaničko-gotičkom slogu. Uokolo crkve je groblje ogradeno kamenim zidom. Crkva je jednobrodna s polukružnom ap ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Igranama

Crkva sv. Mihovila u Igranama sagradena je u 11. - 12.st. Pravilno je orijentirana jednobrodna gradevina. U unutrašnjosti je raščlanjena plitkim nišama. Na istoku je naglašena pravokutna apsida i plitka apsidalna niša. Vrh pročelja je zvonik na p ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Jelsi

Vrijeme nastanka: 17. do 20. st. Crkva sv. Mihovila sagradena je u predjelu Mala Banda. Jednobrodna gradevina zasvodena šiljastim svodom ima polukružnu apsidu svodenu kalotom. Izvorno gotička gradevina, obnovljena je u doba baroka. U osi glavnog ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Komiži

Crkva sv. Mihovila gradena je u 12.st. na prijevoju brda iznad Komiže kao benediktinska crkva biševskog samostana sv. Silvestra. Obnovljena je i djelomično barokizirana u 18.st. Jednobrodna je gradevina s četverokutnom apsidom, glavnim pročeljem ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Mitlu

Crkva sv. Mihovila u Mitlu pokraj Blizne jednobrodna je gradevina od kamena s krovom od kamenih ploča i preslicom na pročelju, podignuta najvjerojatnije u 13. st. Nalazi se na mjesnom groblju, a pregradena je 1406.g. Na pročelju crkve je umjesto ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Omišu

Vrijeme nastanka: 17. do 18. st. Župna crkva sv. Mihovila u Omišu sagradena je u na mjestu gotičke crkve u ranom 17.stoljeću, kada je proširena, prema natpisu na bočnim vratima. Jednobrodna kamena gradevina sa četvrtastom apsidom južnim stranom p ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Segetu Donjem

Arheološki lokalitet Lavdir Ivernić sa crkvom sv. Mihovila nalazi se u Malom polju u Segetu Donjem. Crkva sv. Mihovila jednobrodna je ranosrednjovjekovna gradevina s pravokutnom apsidom koja je sačuvana do visine krova dok je brod crkve sačuvan s ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Splitu

Crkva je gradena od 8. do 15. stoljeća. Crkvu sv. Mihovila na obali mora in ripa maris po predaji je dao sagraditi prvi splitski nadbiskup Ivan Ravenjanin. Izvorno jednobrodna crkvica sa širokom polukružnom apsidom, proširena je prvi put u 11., z ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Tučepima

Crkvu je podigao krajem 18. stoljeća kao obiteljsku kapelu tučepski svećenik i pjesnik Mihovil Grubišić u jednostavnim oblicima kasnog baroka. Obnovljena je 2002. godine. Nalazi se pod državnom zaštitom Reg. br. 2

                                               

Crkva sv. Mihovila u Velikom Brdu

Crkva sv. Mihovila nalazi se na putu prema zaseoku Žlib-Baškovići. Barokna crkva iz 17. st. pregradena je 1873. godine, kada je na njenom mjestu podignuta današnja crkva. To je jednobrodna svodena gradevina pravokutnog tlocrta s kvadratičnom apsi ...

                                               

Crkva sv. Mihovila u Žrnovnici

Gradena je od 13. do 14. stoljeća. Crkva Sv. Mihovila sagradena je u romaničko-gotičkom stilu XIII XIV. st., pa kao takva spada u zanimljive primjerke naše srednjovjekovne arhitekture. U crkvu je uzidan jedan starokršćanski ulomak, na zemljištu o ...

                                               

Crkva sv. Mirka (Kostel)

Današnja jednobrodna, kasnobarokno–klasicistička gradevina s poligonalnim svetištem, župna crkva sv Mirka Emerika u Kostelu, izgradena je 1805. g. na mjestu starije crkve. U objektu je sačuvan inventar pretežno iz doba klasicizma. U povijesnim iz ...

                                               

Crkva sv. Nedjelje u Selcima

Na zapadnoj strani brda Gradac pod prapovijesnom gradinom je predromanička crkva sv. Nedjelje koja se spominje se u Povaljskoj listini. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom zidana je priklesanim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovom s kam ...

                                               

Crkva sv. Nikole (Dubrovnik)

Smještena u sjeveroistočnom dijelu povijesne jezgre na sjecištu ulica Prijeko i Zlatarske. Longitudinalna dvobrodna gradevina, pravilne orijentacije, s pojasnicama definiran četverodijelni prostor koji je presvoden bačvastim i križnobačvastim svo ...

                                               

Crkva sv. Nikole (Hrašćina)

Župna crkve sv. Nikole zaprema dominantan položaj na povišenju u naselju Hrašćina. Pravokutne je lade, šireg poligonalnog zaključenog svetišta, zvonika uz sjeverno pročelje sa sjevernom i južnom kapelom. Čitavu unutrašnjost crkve prekriva ciklus ...

                                               

Crkva sv. Nikole (Krapina)

Pravilno orijentirana neogotička gradevina sagradena je od 1901 1903. g. prema projektu Josipa Vancaša, na blagoj uzvisini u središtu grada, na mjestu starije crkve. Tlocrt čine tri lade, od kojih je srednja najviša, poligonalno svetište jednake ...

                                               

Crkva sv. Nikole Biskupa i kurija župnog dvora u Lipi (Generalski Stol)

Sklop crkve i kurije župnog dvora skladna je i stilski ujednačena arhitektonska cjelina izvanrednog smještaja na uzvisini uz rijeku Dobru i u blizini kurije Lipa. Crkva je jednobrodna, pravokutnog tlocrta, s poligonalnim svetištem, sakristijom ju ...

                                               

Crkva sv. Nikole biskupa u Baškoj Vodi

Crkva je sagradena 1889.g. neposredno uz more. Pravilno je orijentirana sa zvonikom na preslicu na južnom pročelju. Jednobrodna je gradevina s polukružnom apsidom. Gradena je u neoromaničkom slogu od pravilnih klesanaca. Krov je dvostrešan s pokr ...

                                               

Crkva sv. Nikole kod Sumartina

Predromanička crkva sv. Nikole smještena je na brdu izmedu Selaca i Sumartina. Jednobrodna gradevina s četvrtastom apsidom, rasčlanjena slijepim lukovima i presvodena bačvastim svodom. Na užim srednjim travejem podignuta je kupola.

                                               

Crkva sv. Nikole na Čiovu

Zavjetnu crkvicu Sv. Nikole, na Čiovu, sagradili su 1594. g. supružnici Frane i Katarina Dragač kao jednobrodnu gradevinu orijentiranu sjever – jug, gradenu od kamena s dvostrešnim krovom i zvonikom na preslicu, te polukružnom apsidom. Iznad apsi ...

                                               

Crkva sv. Nikole na Marjanu

Crkva sv. Nikole na Gori, rimokatolička sakralna gradevina u Splitu, smještena na južnim obroncima Marjana, poviše Prve vidilice. Zaštićeno je kulturno dobro.

                                               

Crkva sv. Nikole od Planine

Nastala je u razdoblju 16. do 17. stoljeća. Crkva sv. Nikole od Planine smještena je na istoimenom, najvišem vrhu Hvara, čije se stijene strmo uzdižu iz mora na južnoj strani otoka. Gradena od priklesanog kamena, pravokutnog je tlocrta, dvostrešn ...

                                               

Crkva sv. Nikole sa župnim dvorom, gospodarskom zgradom i pilom u Žumberku

Crkva sv.Nikole, povijesno žumberačka župna crkva, smještena je izvan naselja, a zajedno s baroknom kurijom nekadašnjeg župnog dvora, gospodarskom zgradom i pilom baroknih obilježja formira vrijednu cjelinu povijesne, arhitektonske i ambijentalne ...

                                               

Crkva sv. Nikole u Donjoj Zelini

Župna crkva sv. Nikole u Donjoj Zelini nalazi se južno od ceste Zagreb – Sveti Ivan Zelina. Sagradena je sredinom 17. stoljeća u baroknim stilskim oblicima na mjestu starijeg objekta. To je longitudinalna jednobrodna gradevina s polukružnim sveti ...

                                               

Crkva sv. Nikole u Gornjem Humcu

Župna crkva sv. Nikole u Gornjem Humcu podignuta je 1749. godine na mjestu starije crkvice Gospe od Pohodenja. Jednobrodna gradevina sa ravnim istočnim zidom i zvonikom prizidanim na jugoistoku gradena je u pravilnim redovima kamena. Sred pročelj ...

                                               

Crkva sv. Nikole u Gornjim Brelima

Crkva sv. Nikole izgradena je u na hrptu biokovske visoravni, na nadmorskoj visini od 527 metara, iznad danas napuštenog starog sela Berulia, čiji se ostatci nalaze u dolini južno pod crkvom. Temeljem stilskih karakteristika crkva se datira u 14 ...

                                               

Crkva sv. Nikole u Hvaru

Groblje je uredeno u prvoj polovini 19. stoljeća na mjestu augustinskog samostana sv. Nikole u Hvaru, poslije ukidanja mogućnosti ukopa u crkvama ili uz crkve. U središtu groblja je crkva sv. Nikole, izvorno apsida augustinske crkve. Staro hvarsk ...

                                               

Crkva sv. Nikole u Jastrebarskom

Crkva je smještena na povišenom platou usred grada Jastrebarskog. Povijest crkve seže u srednji vijek, medutim od najstarijeg sloja nije sačuvan supstrat. Prva poznata veća obnova odvija se 1757. kada je drveni zvonik zamijenjen većim zidanim s b ...

                                               

Crkva sv. Nikole u Kaštel Starome

Crkva sv. Nikole u Kaštel Starom, na adresi Zagorski put, jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s apsidom pravokutne osnove. Orijentirana je u smjeru istok-zapad, a gradena je pravilno klesanim blokovima. Smještena je na sjevernom rubu Kaš ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →