ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278                                               

VII. gimnazija u Zagrebu

VII. gimnazija u Zagrebu je javna opća gimnazija u Zagrebu. Nalazi se u Križanićevoj ulici 4. Današnja zgrada škole izgradena je 1932. godine. Zapadni ulaz koriste VII. i II. gimnazija. Drugi, istočni ulaz koriste Klasična i XVI. gimnazija. Ukupn ...

                                               

Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb

Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb ili Vsi T e, je visoko učilište koje kao privatna visoka škola ustrojava i izvodi preddiplomske i specijalističke diplomske stručne studije za informacijske tehnologije prema dopusnicama Ministarst ...

                                               

X. gimnazija "Ivan Supek”

Godine 1882. u Zagrebu je osnovana Prva obrtna škola s gradevno-obrtnim, mehaničko-obrtnim, umjetničko-obrtnim i kemijsko-obrtnim odjelom. Tijekom vremena iz te škole razvilo se cjelokupno hrvatsko strukovno školstvo, te neke od gimnazija. Medu n ...

                                               

XI. gimnazija u Zagrebu

XI. gimnazija u Zagrebu javna je opća gimnazija. Medu dvadeset je najboljih škola u Hrvatskoj prema rezultatima na Državnoj maturi. Nalazi se na Savskoj cesti, u četvrti Vrbik, u neposrednoj blizini Zagrepčanke. Dijeli zgradu s Učiteljskim fakult ...

                                               

XV. gimnazija u Zagrebu

XV. gimnazija je prirodoslovna-matematička gimnazija smještena na Jordanovcu u Zagrebu. Smatra se da je XV. gimnazija najbolja srednja škola u Hrvatskoj što potvrduje osvajanjem većine prvih, drugih i trećih mjesta na državnim natjecanjima te bro ...

                                               

Atomizam

U filozofiji prirode, atomizam je teorija prema kojoj su svi objekti u svemiru sastavljeni od veoma malih, nepropadljivih čestica – atoma. Taj pojam potječe od grčke riječi ἄτομος. Utemeljiteljima antičkog atomizma smatraju se grčki filozofi Leuk ...

                                               

Demokrit

Demokrit je bio predsokratovski grčki filozof. Bio je Leukipov učenik i zajedno s njim je začetnik ideje da su sve stvari sačinjene od raznih neuništivih i nedjeljivih elemenata koje su zvali "atomi". Nemoguće je znati koje su ideje prvobitno bil ...

                                               

Leukip

Leukip bio je začetnik atomizma, filozofskog mišljenja da je sve sastavljeno od raznih neuništivih, nedjeljivih elemenata zvanih atomi.

                                               

Theodor

Theodor, grčki književnik i filozof, Aristipov učenik. Odricao je postojanje bilo kakvih bogova, što mu je, još u ranom djetinjstvu europske filozofske misli, priskrbilo nadimak "Ateist”. Javno propagirao antidomoljubne ideje, poradi kojih je pro ...

                                               

Ksenofan

Ksenofan iz Kolofona je bio grčki filozof predsokratovac, pjesnik, te društveni i vjerski kritičar. Naše poznavanje njegovih gledišta je dobiveno iz njegove sačuvane poezije, koju su drugi grčki pisci citirali. Njegova poezija je kritizirala i is ...

                                               

Melis

Melis, grčki filozof koji je pripadao elejskoj školi, roden na otoku Samosu oko 470. pr. Kr. Prema Diogenu Laertiju, on nije bio samo mislilac, nego i politički voda svog rodnog grada Samosa, bio je zapovjednik flote koja je pobijedila Atenjane 4 ...

                                               

Parmenid

Parmenid je bio antički grčki filozof roden u Eleji, grčkom gradu na jugu Italije. On je jedan od najznačajnijih predsokratovskih filozofa. On je govorio da je svakodnevno shvaćanje realnosti osjetilnog svijeta greška; i da je realnost svijeta Je ...

                                               

Zenon iz Eleje

Zenon iz Eleje je bio grčki filozof predsokratovac. Pripadao je elejskoj školi, koju je osnovao Parmenid. Aristotel ga je prozvao izumiteljem dijalektike, ali je on najpoznatiji po svojim paradoksima. "U ovom hirovitom svijetu ništa nije hiroviti ...

                                               

Antisten iz Atene

Antisten iz Atene je bio grčki filozof, učenik Sokrata. Isprva je učio retoriku kod Gorgije, a kasnije postaje gorljivi Sokratov sljedbenik. Usvojio je i razvio etičke principe Sokratovih učenja, zalažući se za asketski život u skladu s vrlinama. ...

                                               

Diogen iz Sinope

Roden je u Sinopi današnjem Sinopu u Turskoj oko 412. pr. Kr., a umro je u Korintu 323. pr. Kr. Informacije koje imamo o njegovom životu je velikim dijelom u obliku anegdota prenio Diogen Laertije u svom djelu Životi i mišljenja znamenitih filozo ...

                                               

Zoil

Zoil bio je grčki filolog, kinički filozof i književni kritičar iz Amfipolisa u Makedoniji. Kasnije se nazvao Homeromastiks. Bio je jedan od prvih koji je nastojao kritički proučavati Homerovu Ilijadu i Odiseju i u njima pronalaziti nedosljednost ...

                                               

Anaksimandar

Anaksimandar bio je starogrčki filozof, uz Talesa i Anaksimena pripadnik miletske škole. Za njega se vjeruje da je bio uvaženi gradanin, te da je Grčku upoznao sa sunčanim satom. Izradio je prvi zemljovid. Učenje mu znamo uglavnom neizravno, iz A ...

                                               

Anaksimen

Anaksimen grč. Άναξιμένης, 585. pr. Kr. - 525. pr. Kr. bio je starogrčki filozof predsokratovac, pripadnik Miletske škole koja je kao temeljni filozofski problem postavila pitanje o počelu pratemelju, prauzroku svijeta. O Anaksimenu, autoru izgub ...

                                               

Tales

Tales Milećanin, grčki filozof predsokratovac, tradicionalno se smatra prvim zapadnjačkim filozofom i ocem znanosti.

                                               

Amonije Sakas

Amonije Sakas, grčki filozof, komparirao Platonovo i Aristotelovo učenje i pokušavao pronaći zajedničke točke u opusima ta dva stožerna lika starogrčke misli. Povijest filozofije obično ga identificira kao utemeljitelja neoplatonizma.

                                               

Damaskije

Damaskije ili Damaskios, grčki neoplatoničarski filozof i posljednji upravitelj platonske akademije u Ateni, koju je 529. godine ukinuo bizantski car Justinijan. Rodio se u Damasku, u Siriji u poganskoj obitelji. Pred carskim progonom, sklonio se ...

                                               

Demiurg

Demiurg označava tvorca, stvaratelja. Riječ demiurg prvobitno se koristila u značenju majstora koji obavlja usluge narodu i graditelja općenito. Pojam se javlja u raznim sustavima mišljenja i vjerovanja, uvijek u vezi s pretpostavkom da svijet mo ...

                                               

Julijan Apostat

Julijan Apostat, rimski car, filozof i pisac. Bio je poznat kao žestoki protivnik kršćanstva koji je odbijao izvršavati pogubljenja Židova. U povijesti mu ostaje nadimak apostat koji ga je zavrijedio zbog prvobitnog pridržavanja kršćanske vjere, ...

                                               

Kaldejska proročanstva

Kaldejska proročanstva su hermetički tekstovi iz 2. stoljeća sačuvani u fragmentiranom obliku čije se autorstvo pripisuje Zaratustri. Vjeruje se da su grčkog postanka, iako je Pico della Mirandola nastojao uvjeriti Marsilija Ficina kako posjeduje ...

                                               

Frane Petrić

Po obiteljskoj legendi Petrići su se bili doselili iz Bosne, bježeći pred Turcima. Mletačka vlast 1563. naziva Petriće Hrvatima, a sam je Frane Petrić za vrijeme studija u Padovi dva puta bio vijećnik studenata iz Dalmacije. Pred samu smrt zatraž ...

                                               

Pleton

Georgije Gemist Pleton, bizantski novoplatonistički filozof. Bio je jedan od inicijatora antičkog preporoda u Zapadnoj Europi koji je potaknuo pojavu renesanse.

                                               

Plotin

Plotin, grčki filozof, jedan od osnivača i glavnih predstavnika novoplatonizma, dominantne filozofske tradicije grčko-rimskoga carskoga doba kasne antike do prodora kršćanstva.

                                               

Porfirije iz Tira

Porfirije iz Tira, grčki novoplatonički filozof, Plotinov učenik i biograf. Izučavao je filozofiju u Ateni, a bio je dobro upoznat i s kršćanstvom.

                                               

Aleksandar Afrodizijski

Aleksandar Afrodizijski bio je naučavatelj peripatetičke filozofije u Ateni, nazvan Egzegeta. Uvodi pojam besmrtnog" djelatnog uma”, koji u konačnici izjednačuje s Bogom. Po njemu, čovjek pri rodenju ima prirodni um, koji nakon utjecaja stvaratel ...

                                               

Aristoksen iz Tarenta

Aristoksen iz Tarenta je u povijesti filozofije ostao zabilježen kao peripatetik koji je u školu kojoj je pripadao unio neke kasne pitagorejske ideje, primjerice stav da je duša harmonija tijela. Dakako, temeljem spomenutog stajališta uslijedilo ...

                                               

Eudem Rodanin

Eudem Rodanin bio je starogrčki filozof i prvi povjesničar znanosti. Živio je od 370. godine prije Krista do 300. godine prije Krista. Bio je jedan od najvažnijih Aristotelovih učenika. Uredio je učiteljeva djela i učinio ih dostupnijima. Pri tom ...

                                               

Straton

Straton, grčki fizičar i filozof koji je naslijedio Teofrasta na mjestu skolarha u Ateni. Temeljem utjecaja Demokritova nauka, odricao mogućnost Božje intervencije u stvaranju svijeta. Preciznije, takova intervencija zaslužuje interes samo ako Bo ...

                                               

Teofrast

Teofrast, starogrčki filozof, koji je po Aristotelovoj želji, nakon njegove smrti, preuzeo vodstvo škole. Od Teofrastovih uradaka, u cijelosti su sačuvana samo djela Karakteri, Sistematika bilja i Fiziologija bilja. Ostala, po Diogenu Laertiju ok ...

                                               

Filolaj

Filolaj iz Krotona, južnoitalski grčki filozof, astronom, fizičar i matematičar, pripadnik pitagorejske škole, učenik mu je bio Arhita. Razvio je pitagorejsko učenje o brojevima; pojedinim elementima pripisivao je oblike geometrijskih tijela. Uči ...

                                               

Pitagora

Pitagora često se prikazuje kao prvi "pravi" matematičar. On je vrlo važna osoba koja je doprinijela razvoju matematike, iako u biti znamo malo o njegovom matematičkom radu. Za razliku od mnogih kasnijih grčkih matematičara, od kojih imamo očuvan ...

                                               

Pitagorejska škola

Pitagora je, nakon odlaska sa svog rodnog otoka Samosa, osnovao školu u južnoitalskom gradu Krotonu, koja se od ranijih filozofskih škola, kakve su na primjer osnovali miletski filozofi, odlikovala asketskim načinom života i religioznim karaktero ...

                                               

Timej

Timej bio je grčki filozof, prirodoslovac i zvjezdoznanac. Rodom je iz Lokrija u južnoj Italiji, pripadnik pitagorejske škole i Sokratov pristaša. Živio je i djelovao u 5. i 4. stoljeću pr. Kr. Platon, u dijalogu "Timej", preko njega kao glavnog ...

                                               

Skepticizam

Skepticizam je trajao od 4. stoljeća pr. Kr. do 2. stoljeća pr. Kr. Osnivač skepticizma je bio Piron iz Elide koji nema pisanih djela. Njegov sljedbenik je Rimljanin Sekst Empirik, koji je napisao djelo "Pironove postavke". Skeptičari sumnjaju u ...

                                               

Karnead

Karnead Kirenjanin, grčki filozof i skeptik. Akademija filozofska škola koju je utemeljio Platon i pod njegovim je vodstvom zadržala pravac skepticizma, koji joj je bio zadao Arkesilaj iz Pitane 315. – 240. pr. Kr. Karnead zastupa stav probabiliz ...

                                               

Sekst Empirik

Sekst Empirik, liječnik i filozof koji je djelovao u Aleksandriji, Rimu i Ateni. Bio je pripadnik skepticizma pravac iz helenističko-rimskog razdoblja. Njegovo pisano djelo "Pironove postavke" značajno je po tome što opisuje njegovog učitelja Pir ...

                                               

Antifont

Antifont, Atenjanin, grčki matematičar, retor i filozof predsokratovac. Kao sofist i mehanicist, Antifont je poricao transcendentni uzrok prirodnih fenomena. Branio stajalište po kojemu su svi ljudi jednaki, bez obzira na podrijetlo i zajednicu i ...

                                               

Apion

Apion je bio grčko-egipatski gramatičar, sofist i komentator Homerovih djela, rodom iz oaze Siwa. Apion se školovao u Aleksandriji i tamo proveo najveći dio života. Oko godine 40. je bio član gradske delegacije koja je došla na dvor rimskog cara ...

                                               

Filostrat

Filostrat ili Lucije Filostrat poznat i kao "Atenjanin" bio je grčki sofist, koji je veći dio života proveo u Rimu. Poznat je kao autor nekoliko važnih književnih djela s kraja antičkog razdoblja. Otac mu se takoder zvao Filostrat i takoder bio p ...

                                               

Gorgija

Gorgija grčki filozof, sofist i retoričar. Kao poslanik Sirakuze 427. pr. Kr. dolazi u Atenu, gdje je osnovao i vodio retorsku školu. Pripisuju mu se različiti filozofski i retorski spisi. Njegovo učenje bilo je potpuni spoznajni skepticizam. Nje ...

                                               

Kalikle

Kalikle, grčki filozof i kasni sofist, lik iz Platonova dijaloga Gorgija, širio je skrajnje diskutabilni nauk. Po njemu, zakone uglavnom donose slabiji kako bi se zaštitili od prava na vladanje, koje pak, po naravi, pripada jačima. Dakle, mudriji ...

                                               

Kritija

Kritija Mladi grčki je političar konzervativnih nazora, pjesnik i pisac, unuk Kritije Starijeg i Platonov pradjed po majci. Rodom je iz stare atenske aristokratske obitelji. Bio je učenik sofista i Sokrata. Autor je pjesničkog djela "Elegije", ku ...

                                               

Prodik

Prodik s Keosa bio je antički grčki filozof, koji je pripadao prvoj generaciji sofista, odnosno tzv. starijim sofistima. Prodik je došao u Atenu kao dio izaslanstva sa otoka Keosa koje se nalazi u Egejskom moru. Za stanovnike toga otoka govorilo ...

                                               

Protagora

Protagora iz Abdere, grčki filozof, predsokratovac, sofist. Platon je u svom dijalogu Protagora ustvrdio da je on izumio ulogu profesionalnog sofiste, odnosno "učitelja vrline". Protagora je roden u Abderi u Traciji oko 481. pr. Kr., a u Atenu je ...

                                               

Sveučilište u Zadru

Generalno filozofsko-teološko učilište dominikanskog reda u Zadru osnovano je još daleke 1396. godine kao najstarije od hrvatskih sveučilišta, odnosno kao prvo sveučilište na prostoru današnje Hrvatske, koje je djelovalo do 1807. godine. Od tada ...

                                               

Akademija ilirskog jezika u Rimu

Utemeljena je prosinca 1599. godine. Osnovana je prema osobnoj preporuci pape Klementa VIII. Djelovala je pri isusovačkom Rimskom kolegiju sve do 1604. godine. Glavni cilj ove ustanove bilo je učenje hrvatskog jezika. Učitelji na toj akademiji su ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →